Information om dragspel och Arvikas dragspelsklubb

Det första dragspelet som man känner till tillverkades under 1800-talet. En släkting till instrumentet fanns dock tidigare och finns fortfarande i Kina. I början tillverkades dragspelen för hand vilket innebar att ett dragspel var dyrt. Det var bara överklassen som hade råd med detta instrument. Tiderna ändrades och likaså gjorde instrumentets historia, popularitet och utseende. Från att ha varit tillgängligt enbart för societeten blev dragspel så småningom ett instrument som både drängar och arbetare kunde köpa. Populariteten har gått i vågor men efter en nedgång under lång tid verkar det nu som att intresset ökar igen. Ska man välja knappdragspel eller ett pianodragspel? För dig som är intresserad av att börja spela ska vi reda ut lite olika begrepp och förklara hur instrumentet fungerar.
Dragspel är och har varit folkets instrument

Dragspel – vill du börja spela?

Är du intresserad av att börja spela dragspel? För dagens spelare verkar trenden vara att det finns uppdrag om du vill spela professionellt. Dragspelsmusik är inte längre förknippat enbart med gammaldans och midsommar. I en rad olika musikgenrer kan man hitta dragspelsmusik och framtidsutsikterna för en bra spelare är mycket goda. Uppdragen är många eftersom dragspelsmusik passar in i vitt skilda sammanhang. Största intresset finns förstås sommartid vid olika dansbanor och musikevenemang. Allsång har blivit mycket populärt och här kompletterar och ackompanjerar ett dragspel sången väldigt fint.

Som nybörjare passar det bäst att börja med ett dragspel med knappar eftersom den varianten är lite mindre och smidigare. Har du däremot spelat mycket piano kan det passa bättre med ett pianodragspel. Dragspel finner du i olika storlekar och det är viktigt att du väljer ett som passar just dig. När du sitter ner och har dragspelet i knäet får det inte vara för högt. Når det dig upp till hakan är det för stort. Till barn ska man definitivt inte välja ett instrument i vuxenstorlek. Be gärna din musiklärare eller en musikhandlare om hjälp och råd när det är dags att köpa ditt instrument. Det är viktigt att dragspelets remmar är av god kvalitet och att de har rätt storlek för dig. Detta hjälper dig att hålla dragspelet i rätt position när du står upp.

Funktion och historia

Dragspelets ljud frambringas av små genomslående metalltungor som vibrerar fritt genom de hål som de sitter över. Dessa tonalstrande tungor täcker knappt hålen. Luftflödet gör att vibrationer skapas i mittpartiet som kallas för bälgen. Tangenterna eller knapparna som skapar ackordet och greppet behöver aldrig ändras när man byter tonart utan det är endast handen som byter position. Dragspel kallas även för handklaver.

Ett dragspel tillhör således gruppen fritungeinstrument. Även munspelet tillhör denna grupp. Instrumenttillverkaren Friedrich Buschmann som konstruerade dragspelet år 1822, sägs även ha uppfunnit munspelet. I Kina fanns det redan på 3000-talet före Kristus ett fritungeinstrument som kallas Cheng. Detta använder man än idag. Det har tillverkats många varianter av fritungeinstrument och av den anledningen går åsikterna isär om vem som verkligen har uppfunnit dragspelet. Dragspel är ett betydelsefullt instrument genom svensk musikhistoria. Dragspelet var dessutom ett tacksamt instrument att använda sig av i de första och inte så tekniskt utvecklade inspelningsteknikerna. Tack vare det går det att finna inspelningar som är från 1900-talets början.

Ragnar ”Ragge” Sundqvist etsade sitt namn i svensk historia vad gäller dragspel. 1912 åkte han till Amerika och när han sedan återkom till Sverige började han turnera runt i landet. Hans repertoar bestod av den musik han lärde sig under sin tid i USA. Han spelade en för denna tid avancerad musik i Sverige. Ragnar och hans bror Oscar spred denna avancerade musik under sina turnéer runt om i Sverige. De spelade även in skivor, drev en fabrik som tillverkade dragspel och importerade noter och skivor. Ragnar har betytt en hel del för dragspelets historia, framgång och spridning i Sverige.

Dragspelet och samhället

Att dragspelet under en tid förkastades och sågs som en symbol för dålig smak är intressant. Detta skedde under 1900-talets första hälft då ett dragspel blev billigt att köpa i Sverige. Man kunde köpa ett dragspel på postorder och massproduktionen i kombination med att det var lätt att lära sig spela, gjorde att det blev folkets instrument. Det fungerade som underhållning och förströelse i rallarlag, kolarkojor och i drängstugor. Detta såg överklassen ner på och man ville inte längre höra på dragspelsmusik i finkulturella sammanhang. Man ansåg att den nya klangen och rytmen som skapades förstörde den traditionella folkmusiken som spelades på fiol. Dessutom kopplades dragspelsmusiken ihop med ett syndigt leverne och moraliskt förfall eftersom den ofta spelades på dansbanorna. Speciellt under 1930-talet diskuterades detta elände – dansbanorna – flitigt.

Svenskt visarkiv förfogar över ett register av mer och mindre kända svenska dragspelares material. Arkiven består av material som har donerats både av artisterna själva men, i vissa fall, också av deras efterlevande. Detta är ett kulturarv som ger oss mycket kunskap om svensk musikhistoria men också om samhället under den tid då dragspel var ett folkinstrument. Personarkiven innehåller olika tillhörigheter som brev, foton, outgivna verk, kassaböcker och annat som ger oss unika inblickar i musikernas liv. Särskilt intressanta är anteckningarna om spelarnas ekonomi. Här kan man se hur lönsamma spelningar och försäljning av noter och läroböcker var. Dåtidens kontrakt med skivbolag visar att musikerna inte blev rika på sin musik. Kanske var uppfyllelsen av drömmen om att få sin musik spridd belöning nog för kompositörerna.

Dragspelsklubbar för dig som är intresserad

För dig som är intresserad av att lära dig spela dragspel är det en god idé att söka upp en dragspelsklubb och hitta likasinnade. Dragspelsklubbar finns i hela landet och bara i Värmland finns, Arvikas dragspelsklubb inräknad, 15 dragspelsklubbar. Dragspelet har haft en stämpel att det bara är ett instrument för äldre utövare, men intresset för att lära sig spela verkar öka även bland yngre musiker. Duktiga och erfarna lärare i dragspelsmusik har fullt upp och man måste vara ute i god tid för att boka lektioner. För dragspelare finns det även flera stipendier att söka. Dragspelsfestivaler anordnas både i Sverige och utomlands. Det händer mycket i dragspelsvärlden. Den 6 maj varje år firas dragspelsdagen, ”The Accordion Day”, över hela världen.