Start » Traditionell musik i Arvika

Traditionell musik i Arvika

Begreppet traditionell musik kan ha flera olika betydelser. Här i Sverige förknippas det dock oftast med svensk folkmusik och spelmansmusik. Denna typ av musik finns att ta del av i Arvika likväl som i resten av landet. Trots att musiken främst kopplas samman med landskap som Dalarna och Hälsingland så har Värmland en hel del att erbjuda inom musikgenren. Här verkar exempelvis många av landets spelmän. I Arvika kan du bland annat besöka evenemang, dansa folkdans, delta i kurser, gå med i körer och orkestrar som är kopplade till traditionell musik.

Arvika och dess folkmusik

Arvika – en stad med flera kopplingar till musik

Det finns många musikstilar som kan räknas som traditionell musik. I Sverige är begreppet ofta synonymt med svensk folkmusik. Svensk folkmusik har sina rötter i den så kallade spelmansmusiken, som exempelvis innefattar visor, psalmer och bruksmusik. Den mesta folkmusiken förknippas också med instrument som fiol, dragspel och munspel. Det kan vara svårt att peka på en specifik upphovsman till dessa typer av sånger. Folkmusiken och dess historia skiljer sig beroende på var i landet man befinner sig. Arvika har historiskt sett haft sin egen version av folkmusiken, där staden och miljön har influerat musiken.

Arvika ligger i Värmland och har trots sin blygsamma befolkningsmängd på drygt 14 000 invånare många kopplingar till musik av olika slag. Ett känt inslag är Arvikafestivalen, som dessvärre lades ner år 2010. I staden finns också mycket att upptäcka för den som gillar traditionell musik och svensk folkmusik. Här finns till exempel en musikskola för barn och ungdomar. Här finns också musikhögskolan Ingesund samt stadens kammarkör, manskör, blåsorkester och stråkorkester. Värmland har också ett eget spelmansförbund samt ett förbund för landskapets dragspelsklubbar.

Folkmusik i Värmland

Arvika har en hel del att erbjuda inom området svensk folkmusik. Värmlands spelmansförbund är ett av dem. Förbundet bildades redan år 1929 och riktar sig mot spelmän och folkmusiker. De anordnar många evenemang och kurser inom området svensk folkmusik och spelmansmusik, till exempel spel- och låtkurser samt kurser i folkdans. Förbundet har idag drygt 200 medlemmar, och för en ringa medlemsavgift kan den som vill bli medlem. Arvikas dragspelsklubb är en annan viktig aktör inom folkmusik i Värmland. Tillsammans med 14 andra dragspelsklubbar bildar de Värmlands dragspelsklubbars förbund.

Skolor och studieförbund är andra aktörer inom traditionell musik. Studieförbundet Bilda anordnar till exempel kurser inom folkmusik och folkdans. De håller främst till i Dalarna och Hälsingland, men emellanåt också i Värmland. Även Arvikas musikskola erbjuder barn och ungdomar, och till viss del även vuxna, att delta i körer och orkestrar. Lilla och Stora Spelmanslaget kan vara av intresse för den som tycker om svensk folkmusik. Arvika Accordeonensemble bjuder dessutom den intresserade att ta del av dragspel- och accordeonskultur och dess historia.

Ägna dig åt folkmusik i Arvika

Värmlands spelmansförbund besitter stor kunskap om folkmusik och genrens uppkomst. Den som vill lära sig mer om folkmusik, prova på att sjunga i körer eller att spela i en orkester kan söka medlemskap i förbundet. Aktiviteterna riktar sig både till barn och vuxna. Den som söker mer information om Arvika och kommunen i stort kan söka sig till kommunens hemsida. Där finns även mer information om folkmusik, dess historia, samt hur man kan utöva musiken som aktiv musiker i kommunen.